Yes-No Form

Ja - Nei Skjema

Survey

Veiledning

F.eks. deltakelse på årsmøte.
Hvilke type aktiviterer som ikke nevnt?